Reference

U suradnji sa dugogodišnjim poslovnim partnerima u mogućnosti smo preuzeti izvođenje svih vrsta radova u procesnoj industriji. Kvalifikacijska struktura i iskustvo uposlenih je najvažniji resurs koji tvrtka posjeduje, a samim tim i jamstvo vrhunske kvalitete izvedenih radova od samog početka projekta pa sve do njegove završne realizacije.
  • Nabava, isporuka i ugradnja materijala i opreme te izvođenje strojarskih radova na pogonu SM2, projekt SMJ-2010, lokacija Savski Marof
  • Obrada otpadnih voda (građevinski, strojarski, elektro i MUR radovi)
  • Demontaža i montaža uređaja GLATT COATER ( demontaža strojeva, montaža na novu lokaciju te izvođenje instalacije tople vode, hladne vode, pare, zraka, puri vode, ventilacije, topla i hladna izolacija, građevinski radovi)
  • Laboratorij kontrole kvalitete istraživačkog instituta ( puri voda, hladna voda, topla voda, izolacija, građevinski radovi)
  • Odvodnja sanitarno tehnoloških otpadnih voda lokacija Pliva Savski Marof,
  • Izvođenje strojarskih radova na projektu SMJ 1810 proizvodnja OMEPRAZOLA
  • Izvođenje strojarskih i građevinskih radova na demontaži postojećeg i montaži novog stroja za oblaganje
  • Uređenje laboratorija u Objektu 40 (izvođenje radova svih struka)
  • Strojarski, izolaterski i građevinski radovi na održavanju postrojenja SM1
  • Strojarski, izolaterski i građevinski radovi na održavanju postrojenja VNS
  • Rekonstrukcija pogona SM1 strojarski, elektro i MUR radovi na tehnološkoj, alkalnoj i kiseloj ventilaciji, odvodu kondenzata, HCL-a te centralnog vakuma.
  • Izgradnja RTO postrojenja (Regenerative Thermal Oxidazer) pos istemu „kljuć u ruke”(projektiranje i konzalting, građevinski, strojarski, elektro i MUR radovi).
  • Obrada otpadnih voda ( demontaža postojeće opreme, montaža na novoj lokaciji te izvođenje strojarskih, elektro i MUR radova )
  • Montaža opreme te strojarski radovi na sustava vakum čišćenja i otprašivanja objektu 55
  • Održavanje pogona i opreme na svim lokacijama i u svim pogonima Plive Hrvatske
  • Demontaža postoječe opreme, preseljene i montaža oprene u novo postrojenje te strojarske instalacije na objektu SOV II ( obrada otpadnih voda )
  • Unos, montaža i pozicioniranje opreme te izvođenje strojarskih instalacijia vakuma i otprašivanja na objektu 55 lokacija PbF
  • Demontaža instalacija i proizvodne opreme i ponovna montaža proizvodne opreme te izvedba strojarskih instalacija na objektu 18 ( Injekcije ), lokacija PbF
  • Izvođenje radova ( VIK ) na novom proizvodnom pogonu SM2, lokacija SM
 • Preseljenje strojeva i opreme iz pogona NEVE te montaža istih u novom pogonu ( transport, strojarski, elektro i MUR radovi, ventilacija)
 • Rekonstrukcija i dogradnja poslovne građevine novog pogona ( strojarski radovi)
 • Strojarski i izolaterski radovi u pogonima za proizvodnju
 • Remont postrojenja za obradu otpadnih voda
 • Nabava i montaža dozirne opreme te puštanja u rad
 • Remont i održavanje kemijske pripreme vode
 • Ugradnja sigurnosnih tuševa na razne lokacije unutar
 • Izrada i ugradnja bubanj filtera u pogonu Nin
 • Razvod kisika i biološkog zraka u pogonu Nin
 • Rekonstrukacija ventilacijiskih kanala u pogonu Gaženica
 • Rekonstrukcija i dogradnja restorana „Pivana“ s pratećim poslovnim prostorima i izgradnja mikropivovare
 • Održavanje reduktora servis i puštanje u rad
 • Izvođenje strojarskih radova na uređenju ureda WCSC 2.0
 • Izvođenje strojarskih radova na održavanju pogona
 • Rekonstrukcija cjevovoda pare sa novim klizačima i konzolama
 • Instalacije odvoda, dovoda tople vode, hladne vode, topla i hladna izolacija, ventilacija
 • Rekonstrukcija pogona ANAMETA
 • Održavanje pogona na cijeloj lokaciji (izolacija, ventilacija, odvod, dovod)

Veterina d.o.o.

 • Uređenje pogona za proizvodnju stočne hrane (strojarski radovi, ventilacija, izolacija, građevinski radovi)

Vitamedera d.o.o.

 • Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona pakiranja dezificijensa
 • Održavanje pogona ( ventilacije, izolacije, odvoda,dovoda)
 • Izrada tehnološke ventilacije, tehnološke kanalizacije, dovodnih instalacija za kemikalije, ventilacija, topla voda, hladna voda, odvodi, izolacija
 • Izrada instalacija za laboratorije puri vode, hladne vode, tople vode, tehnološke ventilacije
 • Izrada cjevovoda na postrojenju za pripremu pitke vode
 • Izvođenje radova ventilacije, tople i hladne izolacije

Virkom d.o.o.

 • Izrada cjevovoda na postrojenje pripremu pitke vode
 • Izrada tehnološke ventilacije, tople i hladne izolacije, tople vode, hladne vode, odvoda
 • Izvođenje plastičarskih radova na izgradnji kemijske pripremu vode, odvodnje, ventilacije

GP Partners

 • Izvođenje plastičarskih radova na izgradnji novog postrojenja za kemijsku pripremu vode, izolacija, ventilacija
 • Novi pogon KILO LABA (strojarski radovi, izolacija, građevinski radovi)
 • Izvođenje strojarskih radova na izgradnji novog postrojenja za kemijsku pripremu vode u pogonu EL-TO Osjek
 • Izvođenje strojarskih radova na izgradnji novog postrojenja za kemijsku pripremu vode u pogonu EL-TO Zagreb
 • Izvođenje strojarskih radova na izgradnji novog postrojenja za kemijsku pripremu vode u pogonu EL-TO Sisak
 • Izvođenje radova na instalacijama odvoda, dovoda i ventilacije na digestorima
 • Izvođenje radova na instalacijama odvoda, dovoda i ventilacije na digestorima
 • Izvođenje radova na instalacijama odvoda, dovoda i ventilacije na digestorima
 • Izrada tehnološke ventilacije, tehnološke kanalizacije, dovodnih instalacija za kemikalije, ventilacija, topla voda, hladna voda, odvodi, topla i hladna izolacija
 • Izvođenje strojarskih radova na održavanju pogona
 • Godišnje održavanje pogona na svim lokacijama
 • Remont pogona SM1 (strojarski radovi na tehnološkoj, alkalnoj i kiseloj ventilaciji, odvodu kondenzata, centralnog vakuma)
 • proširenje pogona MINI PLANT (strojarski radovi)
 • Strojarski radovi (ventilacija, grijanje, hlađenje)

Javite nam se

Javite nam se putem brzog kontakt obrasca ili
saznajte više informacija u kategoriji kontakt.